grafiskt användargränssnitt

(graphical user interface, gui) –– den typ av användargränssnitt som är allena­rådande på persondatorer. Man hanterar datorn genom att på bild­skärmen peka på, klicka på och flytta bilder (ikoner) som står för program och filer. (Se mus och peka och klicka.) – Grafiska användar­gräns­snitt slog igenom 1984 med Macintosh. Apple hade dock hämtat idén från datorn Xerox Alto. Före 1984 var text­baserade gräns­snitt regeln, och de är fortfarande vanliga som alternativ i Unix-miljö som ett snabbare alternativ till det grafiska användar­gräns­snittet. Även i Windows kan man gå förbi det grafiska användar­gräns­snittet och kom­mu­ni­cera direkt med operativ­systemet med text­kommandon. Grafiska användar­gräns­snitt som liknar det i Mac, till exempel det i Windows, kallas ibland för fimp (fönster, ikon, mus, pekare). – Pek­gräns­snitt (touch user interfaces), som finns på smarta mobiler och surfplattor, är en vidareutveckling av det graf­iska användargränssnittet.

[grafiskt användargränssnitt]