data moat

”datavallgrav” – stark konkurrensfördel bestående i exklusiv tillgång till värdefulla data. Det gäller i synnerhet data om kunder, deras preferenser och beteende. – Ordet moat (vallgrav) i betydelsen något som konkurrenterna har svårt att kopiera eller ta efter myntades 1999 av den amerikanska investeraren Warren Buffett (se denna intervju).

[data] [företag och ekonomi] [5 juni 2019]