beteendets internet

(internet of behavior, IoB) – registrering och analys av enskilda personers beteende på internet i syfte att anpassa marknadsföring och andra åtgärder för var och en. – Beteendets internet omfattar tillämpad beteendevetenskap. – Uttrycket internet of behavior (internet of behaviour) infördes 2019 av Gartner (gartner.com…).

[analys] [kartläggning] [10 oktober 2021]

kantanalys

(edge analytics)analys av data där de samlas in. – Kantanalys innebär att data analyseras vid den sensor där de uppmäts eller vid annan utrustning i it‑systemets periferi (se kantdatorsystem). Alltså inte i centrala servrar. Kantanalys görs med automatiska metoder. Det har flera fördelar: 

  • – belastningen minskar på de centrala servrarna;
  • – det är mindre resurskrävande, eftersom datakommunikation i nätverk ofta tar upp mer resurser än beräkningar.

[analys] [10 oktober 2021]

datapreparering

bearbetning av rådata så att de får en form som är lämplig för analys och annan behandling. – Datapreparering blir ofta nödvändigt när data hämtas från flera källor. Det innebär bland annat normalisering och formatanpassning. Uppgifterna ska skrivas på ett enhetligt sätt och i ett enhetligt format. Nummer som datum och telefonnummer ska bara kunna tolkas på ett sätt, samma för bokstavskoder – står CA för Kanada eller Kalifornien? – På engelska: data preparation, ofta: data prep.

[data] [26 juli 2021]

data void

datatomrum – få eller inga resultat av en sökning i en sökmotor. – Uttrycket data void i denna betydelse myntades 2018 av Michael Golebiewski (Twitter)Microsoft. Han hävdar att datatomrum kan utnyttjas på flera sätt för spridning av desinformation – läs mer i denna artikel. – I juni 2021 började Google varna användare för datatomrum: ”It looks like these results are changing quickly: if this topic is new, it can sometimes take time for results to be added from reliable sources.” Varningen visas när detta skrivs bara för användare i USA.

[desinformation] [sökmotorer] [sökningar] [27 juni 2021]