datasphere

datasfären – alla data som finns lagrade, tänkta som en sammanhållen rymd. Uttrycket anknyter till ord som stratosfären och biosfären. Det är känt sedan 1980. – Jämför med cyberrymden.

[data] [jargong] [11 juni 2019]

data moat

”datavallgrav” – stark konkurrensfördel bestående i exklusiv tillgång till värdefulla data. Det gäller i synnerhet data om kunder, deras preferenser och beteende. – Ordet moat (vallgrav) i betydelsen något som konkurrenterna har svårt att kopiera eller ta efter myntades 1999 av den amerikanska investeraren Warren Buffett (se denna intervju).

[data] [företag och ekonomi] [5 juni 2019]

härledd relation

i relationsdatabaser: en relation som är framtagen genom en samkörning (join). Det är alltså en tillfällig sammanställning av uppgifter som gäller samma person eller objekt, men som har hämtats från två eller flera tabeller i samma databas. Härledda relationer visas i temporära filer, till skillnad från basrelationer, som är permanent lagrade i en tabell. – På engelska: derived relation.

[databaser] [1 juni 2019]

dataformat

föreskrivet sätt att ordna data som ska lagras och kunna behandlas av datorprogram eller utrustning. (Se format.) Olika program och utrustning förutsätter olika dataformat. Exempel på dataformat är:

  • datatyp;
  • filformat;
  • – lagringsformat (för lagringsmedier av olika slag);
  • arkivformat;
  • – filformat för musik- och videofiler;
  • – format för information i datakommunikation.

– På engelska: data format.

[data] [16 april 2019]