Sputnik

Project Sputnik – datortillverkaren Dells satsning på bärbara datorer med Linux. Närmare bestämt med Ubuntu. – Project Sputnik har pågått sedan 2012. Dell är den enda större datortillverkaren som säljer bärbara datorer med Linux förinstal­le­rat. Sputnik-datorerna marknadsförs främst till programutvecklare. – Se Dells webbsidor. – (Sputnik, som betyder färdkamrat, var namnet på den första konstgjorda sa­tel­lit­en. Den skickades upp 1957 av Sovjet­uni­onen. Den följdes av en serie sovjetiska satelliter med samma namn.)

[bärbara datorer] [ubuntu] [ändrad 26 juni 2019]

scope

  1. – i programmering: räckvidd, ofta scope även på svenska: den del av ett program som en identifierare är giltig inom. En identifierare är ett godtyckligt satt namn på en funktion eller variabel i ett program. När programmera­ren definierar en identifierare anger hon också vilken räckvidd den ska ha: om iden­ti­fi­eraren ska kunna användas i hela programmet eller bara i en bestämd del av programmet. Räckvidd i denna betydelse kan definieras i många programspråk, men inte i alla;
  2. – i projektledning: omfattning, ambition. – Product scope, se produktdefinition; project scope, se projekt­omfatt­ning; scope creep, se ambitionsglidning;
  3. – i Ubuntu för smarta mobiler: ett slags appar. Ubuntu hävdar att utveckling av så kallade scopes är mycket enkel, se Ubuntus webb­plats: länk.
  4. – allmänt: scope kan beroende på sammanhanget översättas med räckvidd, utrymme, omfattning, tillämpningsområde, ram, spelrum, omfång, spännvidd, vidd, innehåll. To scope kan betyda att leta.

[appar] [programmering] [projektarbete] [ubuntu] [ändrad 23 maj 2017]