LTS

long time support. – Förkortningen LTS används om en del versioner av operativsystemet Ubuntu. En ny LTS-version släpps vartannat år. – Från version 12.04 av Ubuntu innebär det fem års support. Tidigare var det tre år för persondatorversionen och fem år för serverversionen. – Se wiki.ubuntu.com/LTS.

[förkortningar på L] [ubuntu] [ubuntu-versioner] [ändrad 9 juli 2022]