Ubuntu

ett av de vanligaste utförandena av GNU/Linux. – Ubuntu är baserat på Debian. I grundutförande har Ubuntu det grafiska användargränssnittet Gnome. Operativ­systemet kan laddas ner gratis från ubuntu.com/download. – Ubuntu utvecklas av företaget Canonical, se också stiftelsen Ubuntu Foundation (länk). Den första versionen, Warty Warthog, presenterades 2004. – Versionerna av Ubuntu har namn efter djur eller fantasidjur, se denna länk.– Det finns många utföranden av GNU/Linux som är baserade på Ubuntu. Eftersom de ibland har namn som slutar på -buntu kallas Ubuntuvarianterna ibland för *buntu. För en lista, klicka här. – Ubuntu är ett ord på de sydafrikanska språken xhosa och zulu. Det betyder medmänsklighet, solidaritet, allmän hygglighet. – Se också Ubuntu Phone OS†, Ubuntu on tablets† och Ubuntu for Android†.

[linuxdistributioner] [ubuntu] [ändrad 24 november 2022]