Ubuntu

ett av de vanligaste utförandena av GNU/Linux. – Ubuntu är baserat på Debian. I grundutförande har Ubuntu det grafiska användargränssnittet Gnome. Operativ­systemet kan laddas ner gratis från ubuntu.com/download. – Ubuntu utvecklas av företaget Canonical, se också stiftelsen Ubuntu Foundation (länk). – Ubuntuversionerna har namn efter djur eller fantasidjur, se denna länk. – Ubuntu är ett ord på de sydafrikanska språken zulu och xhosa. Det betyder medmänsklighet, solidaritet, allmän hygglighet. Eftersom de ofta har namn som slutar på -buntu kallas Ubuntuvarianterna ibland för *buntu. – Det finns många utföranden av GNU/Linux som är baserade på Ubuntu. För en lista, klicka här. – Se också Ubuntu Phone OS†, Ubuntu on tablets† och Ubuntu for Android†.

[linux] [ubuntu] [ändrad 22 september 2020]