AWK

ett program för sökning i text. Med kryptiska men enkla tecken anger man vilken text som awk ska leta efter, och vad pro­­gram­met ska göra om det hittar det sökta – till exempel skriva ut text­­raden som den sökta texten finns på. AWK brukar följa med Unix och Unix­­kom­pa­tibla program. – AWK är upp­­kallat efter sina skapare Alfred Aho, Peter Wein­berger och Brian Kernighan. – Utförlig beskrivning finns i Wikipedia.

[förkortningar på A] [sökningar] [unix] [ändrad 13 november 2020]