Elasticsearch

en databashanterare avsedd för att möjliggöra snabba sökningar i stora datamängder. Det är en databashanterare av typen NoSQL, det vill säga att den inte är använder relationsdatabasmodellen. Den är inriktad på information i dokument, inte tabeller. – Elasticsearch utvecklades av Shay Banon (länk), först 2004 under namnet Compass. Ett grundligt omarbetat utförande kom 2010 med namnet Elasticsearch.– Elasticsearch kallas ibland för sökmotor, men det är alltså snarare en databashanterare avsedd för sökningar i stora datamängder, och informationen är bara tillgänglig för databasens ägare. Det kallas ibland för enterprise search engine – företagssökmotor. Det är inte meningen att vem som helst ska kunna söka i Elasticsearch-databaser. Elasticsearch är delvis skrivet i öppen källkod. – Se elastic.co.

[databaser] [sökningar] [16 augusti 2019]

förfinad sökning

sökning i flera steg där man i varje steg efter det första använder ett nytt sökord och söker enbart i det föregående stegets sökresultat. Man reducerar alltså antalet träffar successivt. – Förfinad sökning går inte att göra i de vanliga sökmotorerna, men det går ofta att göra på postorderföretags webbsidor. Till exempel: steg 1 – ”hörlurar”, steg 2 – ”trådlösa”; steg 3: ”under 1 000 kronor”. – På engelska: refined search. – Se också flerstegssökning.

[sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]

query-based reporting

(QBR) – frågebaserad redovisning – ett sätt att snabbt generera rapporter med hjälp av förprogrammerade frågor (queries) till databaser. QBR är passiv rapportering som hämtar data i den form de har för ögonblicket utan att ändra eller analysera dem.

[databaser] [sökningar] [ändrad 26 april 2017]

flerstegssökning

sökning i flera steg där varje nytt steg utgår från resultatet av det förra. Exempel: Fråga ett: Var ligger Ulan Bator? Svar: I Mongoliet. Fråga två: Hur många invånare har det? Svar: 884 000. Sökfunktionen förstår alltså att ”det” i fråga två syftar på svaret på fråga ett, alltså på Ulan Bator. – Flerstegssökning ingår i den version av Siri som ingår i versionen Sierra av macOS. – På engelska: multi-step search, multistep search. – Se också förfinad sökning.

[språkteknik] [sökningar] [ändrad 5 augusti 2019]

träff

– för engelska hit:

  1. – om sökningar: se träfflista;
  2. – i webbstatistik: sändning av en fil från en webbserver till en besökare. – Antal träffar är ett vanligt men missvisande mått på antalet besök på en webbsida. Felet är att en webbsida brukar bestå av flera filer, till exempel en text och tre bilder, så ett besök på en sådan sida räknas som fyra träffar. Det är lätt att få konstgjort höga siffror på antalet träffar genom att lägga in en massa bilder och andra filer. Ett bättre mått på intresset för en sida är antalet sidexponeringar.

[sökningar] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]