förfinad sökning

sökning i flera steg där man i varje steg efter det första använder ett nytt sökord och söker enbart i det föregående stegets sökresultat. Man reducerar alltså antalet träffar successivt. – Förfinad sökning går inte att göra i de vanliga sökmotorerna, men det går ofta att göra på postorderföretags webbsidor. Till exempel: steg 1 – ”hörlurar”, steg 2 – ”trådlösa”; steg 3: ”under 1 000 kronor”. – På engelska: refined search.

[sökningar] [5 september 2018]

query-based reporting

(QBR) – frågebaserad redovisning – ett sätt att snabbt generera rapporter med hjälp av förprogrammerade frågor (queries) till databaser. QBR är passiv rapportering som hämtar data i den form de har för ögonblicket utan att ändra eller analysera dem.

[databaser] [sökningar] [ändrad 26 april 2017]

flerstegssökning

(multi-step search)sökning i flera steg där varje nytt steg utgår från resultatet av det förra. Exempel: Fråga ett: Var ligger Ulan Bator? Svar: I Mongoliet. Fråga två: Hur många invånare har det? Svar: 884 000. Sök­funktionen förstår alltså att ”det” i fråga två syftar på svaret på fråga ett, alltså Ulan Bator. – Flerstegssökning ingår i den version av Siri som ingår i versionen Sierra av macOS.

träff

– för engelska hit:

  1. – om sökningar: se träfflista;
  2. – i webbstatistik: sändning av en fil från en webbserver till en besökare. – Antal träffar är ett vanligt men missvisande mått på antalet besök på en webbsida. Felet är att en webbsida brukar bestå av flera filer, till exempel en text och tre bilder, så ett besök på en sådan sida räknas som fyra träffar. Det är lätt att få konstgjort höga siffror på antalet träffar genom att lägga in en massa bilder och andra filer. Ett bättre mått på intresset för en sida är antalet sidexponeringar.

[sökningar] [webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]

sökbegränsare

  1. – kriterium som minskar antalet träffar man får på en fråga (sökning) i en databas. Det innebär att man anger att frågan bara ska omfatta en del av underlaget, till exempel ”bara personer bosatta i Jämtlands län” eller ”bara aktiebolag”. Strikt talat innebär sökbegränsning att bara den angivna delen av databasen genomsöks – inte att man söker igenom hela databasen och utesluter det mesta;
  2. – teknik eller regelverk som begränsar sökmotorers tillgång till information på en webbplats. – Se till exempel Acap.