Unixkompatibilitet

egenskapen att fungera som Unix, även om operativsystemet inte uppfyller de formella kraven för användning av varumärket UNIX®. (Se Single Unix Specification.) Med att ”fungera som Unix” menas att kunna köra Unixprogram. – Till gruppen Unixkompatibla hör många kända operativsystem som Linux, BSD, FreeBSD, GNU och Mach. – Se också kompatibilitet. – Godkända utföranden av Unix kan naturligtvis också kallas för Unixkompatibla; när det står Unixkompatibel i denna ordlista avses båda kategorierna.

[kompatibilitet] [unix] [ändrad 24 september 2020]