diceware

en speciell metod att skapa lösen­ord med hjälp av tärningar. – Man skriver upp resul­tatet av fem tärningskast (till exempel 5,3,6,2,3) och slår sedan upp talet (i detta fall 53623) i en tabell. Tabellen har ett ord för varje tänkbart fem­siff­rigt utfall av tär­nings­kasten, närmare bestämt 7 776 olika ord. Orden har inget direkt samband med siffer­serierna. Det är lämp­ligt att upprepa pro­ce­duren så att man får ett lösenord som består av flera ord – fem eller fler re­kom­men­deras. – Det finns ord­listor för dice­ware på många språk, bland annat svenska (länk). (53623 blir sekin i den svenska ord­listan och taikiu på maori.) – Po­ängen med diceware är att det är bättre att slumpa fram orden i ett lösenord (eller lösen­fras) än att välja dem själv, eftersom ord som man väljer själv kan vara lätta för andra att gissa. Och det är lätt att komma ihåg lösenord som består av riktiga ord. – Trots namnet på ware är dice­ware inget program. – Diceware utveck­la­des av ameri­kanen Arnold Rein­hold, se diceware.blogspot.com.

[lösenord] [ändrad 21 februari 2018]