diceware

metod att skapa lösen­ord med tärningar. – Man skriver upp re­sul­tatet av fem tär­nings­kast (till exempel 5,3,6,2,3) och slår sedan upp talet (i detta fall 53623) i en speciell tabell. Tabellen har ett ord för varje tänkbart fem­siff­rigt utfall av tär­nings­kasten, närmare bestämt 7 776 olika ord. Orden har inget direkt samband med siffer­serierna. Det är lämp­ligt att upprepa pro­ce­duren så att man får ett lösen­ord som består av flera ord –— fem eller fler re­kom­men­deras. – Det finns ord­listor för dice­ware på många språk, bland annat svenska (länk). (53623 blir ”sekin” i den svenska ord­listan, och ”taikiu” på maori.)– – Po­ängen med dice­ware är att det är bättre att slumpa fram orden i ett lösenord (eller ”lösen­fras”) än att välja dem själv, eftersom ord som man väljer själv kan vara lätta för andra att gissa. Och det är lätt att komma ihåg lösenord som består av riktiga ord. –– Trots namnet på ware är dice­ware inget program. –– Dice­ware ut­veck­la­des av ameri­kanen Arnold Rein­hold, se diceware.blogspot.com.

Dagens ord: 2015-12-04