lösenord

(password) – hemligt ord, teckenkombination eller fras som används vid inloggning till­sammans med användarnamn. – Om lösen­ordet är en fras (flera ord, men utan mellanrum) kallas det också för lösenfras, på engelska passphrase, men om man inte behöver skilja mellan sorterna är det enklast att kalla även det för lösenord. Ett lösen­ord be­höver inte heller vara ett ord, utan kan vara en outtal­bar teckenkombination med siffror och andra tecken. – Bra lösenord ska vara svåra att gissa, och bör därför, om de är relativt korta, bestå av små och stora bok­stäver, siffror och andra tecken. (Se lösenordsstyrka.) Långa lösenord kan bestå av flera vanliga ord i följd utan mellanrum – lösenfraser. Långa lösenord har fördelen att angripare vid uttömmande lösenordsattacker bara kan försöka med lösenord upp till en viss längd. – Allt fler säkerhetsexperter hävdar att det är säkrare att ha mycket långa lösenord som är lätta att memorera – fyra ord i rad, som auberginbotswanacykeldramaten– som inte byts ut regelbundet än att ha kortare lösenord som byts ut med bestämda mellanrum. Lösenordsbyte innebär nämligen ofta att begagnade eller andra lättgissade lösenord återanvänds. – Även PIN (”pinkod”) är ett slags lösenord. – Du kan testa styrkan i ett lösenord på Post- och telestyrelsens (PTS) webb­­sidor, se testalosenord.se. – Se också access key, diceware, engångslösenord, flerfaktorsautentisering, graphical user authentication, keep­­sake password, kill password, livstidslösenord, standardlösenord, tvåfaktors­autentisering och överfallskod samt Lösenordsbytardagen.

[lösenord] [ändrad 20 november 2020]