lösenord

(password) – hemligt ord, teckenkombination eller fras som används vid inloggning till­sammans med användarnamn. – Om lösen­ordet är en fras (flera ord, men utan mellanrum) talar man på engelska ibland om passphrase, ”lösen­fras”, men om man inte behöver skilja mellan sorterna är det enklast att kalla även det för lösenord. Ett lösen­ord be­höver inte heller vara ett ord, utan kan vara en outtal­bar teckenkombination med siffror och andra tecken. – Bra lösenord ska vara svåra att gissa, och bör därför, om de är relativt korta, bestå av små och stora bok­stäver, siffror och andra tecken. Långa lösenord kan bestå av flera vanliga ord i följd utan mellanrum. Långa lösenord har fördelen att angripare vid uttömmande lösenordsattacker brukar försöka enbart med lösenord upp till en viss längd. – Allt fler säkerhetsexperter hävdar att det är säkrare att ha mycket långa lösenord som är lätta att memorera – fyra ord i rad, som auberginbotswanacykeldamoklessvärd– som inte byts ut regelbundet än att ha kortare lösenord som byts ut med bestämda mellanrum. Lösenordsbyte innebär nämligen ofta att begagnade eller andra lättgissade lösenord återanvänds. – Även PIN (”pinkod”) är ett slags lösenord. – Du kan testa styrkan i ett lösenord på Post- och telestyrelsens (PTS) webb­­sidor, se testalosenord.se. – Se också access key, diceware, engångslösen­ord, flerfaktorsautentisering, graphical user authentication, keep­­sake pass­­word, kill paswword, livs­­tids­­lösen­­ord, standardlösenord, tvåfaktors­autentisering och överfallskod samt Lösenordsbytardagen.

[lösenord] [ändrad 26 april 2020]