lösenord

(password) – hemligt ord, teckenkombination eller fras som används vid inloggning till­sammans med användar­namn. – Om lösen­ordet är en fras (flera ord) talar man på engelska ibland om pass­phrase, ””lösen­fras””, men om man inte behöver skilja mellan sorterna är det enklast att kalla även det för lösen­ord. Ett lösen­ord be­höver inte heller vara ett ord, utan kan vara en outtal­bar teckenkombi­na­tion. – Bra lösen­ord ska vara svåra att gissa, och bör därför, om de är relativt korta, bestå av små och stora bok­stäver, siffror och andra tecken. Långa lösenord kan bestå av flera vanliga ord i följd utan mellanrum. Långa lösenord har fördelen att angripare vid uttömmande lösenordsattacker brukar försöka enbart med lösenord upp till en viss längd. – Även PIN (””pinkod””) är ett slags lösen­ord. – Du kan testa styrkan i ett lösenord på Post- och telestyrelsens (PTS) webb­­sidor, se testalosenord.se.– – Se också access key, diceware, engångslösen­ord, flerfaktorsautentisering, graphical user authentication, keep­­sake pass­­word, kill pass­­word, livs­­tids­­lösen­­ord, standardlösenordtvå­faktors­autentisering och överfallskod samt Lösenordsbytardagen.

[lösenord] [ändrad 21 november 2018]