Mactans

en falsk laddare som installerar en trojansk hästiPhone. – Mactans konstruerades för att demonstrera en sårbarhet i iOS, och är alltså inte en produkt. – Normalt kan man bara installera program som är godkända av Apple på en iPhone, men konstruktören av Mactans fann ett sätt att kringgå skyddet: skadeprogram installeras från en miniatyrdator, Beaglebone, som har byggts in i en laddare. – Mactans utvecklades av forskare på Georgia Tech information security center (smartech.gatech.edu) i Atlanta för att demonstrera svag­heter i Apples kontroll av program, se detta pressmeddelande. Mac­tans visades upp i augusti 2013 på säkerhetskonferensen Black hat. Såvitt man vet hade något liknande då inte förekommit i andra sammanhang. Apple svarade med att förse version 7 av iOS med en funktion som varnar när ett tillbehör för­söker inleda datakommunika­tion. – Namnet: Taget från giftspindeln svarta änkan, på latin Latrodectus mactans. – Läs också om Jekyll.

[sårbarheter] [ändrad 8 september 2021]