iPhone

smart mobil från Apple, lanserad 2007. – iPhone har blivit mönster­­bildande för smarta mobiler. Känne­­tecknande från början var bland annat att bild­­skärmen täcker nästan hela fram­­sidan: knapp­sats och tangent­­bord är virtuella och visas på bild­­skärmen bara när de behövs. Bild­­skärmen är tryck­­känslig och svarar också på gester. – Med iPhone lanserades App Store, en internet­­baserad butik för appar för iPhone. Det går bara att installera pro­gram från App Store i en iPhone. – iPhone är en komplett dator med operativ­­systemet IOS, en variant av macOS. iPhone har bara två knappar plus volym­kontroll och ljud­avstäng­nings­knapp, där­emot en pek­­skärm som byter ut­seende efter behov. Pek­­skärmen kan styras med två fingrar sam­­tidigt: man kan för­­minska en bild på bild­skärmen genom att knipa med fingrarna (zooma). iPhone har också in­byggda rörelse­­detek­torer som gör att den auto­ma­tiskt kan ställa om en bild från stående till liggande, och den märker när man håller upp tele­fonen till örat: då släcks bild­skärmen. – Namnet iPhone tillhör Cisco, som dagen efter upp­­vis­ningen stämde Apple. Före­­tagen för­­likades senare. – Se också Dropout Jeep. – Läs mer om iPhone på Apples webbplats.

[IOS]