trojansk häst

(Trojan horse eller bara Trojan) – på svenska ofta trojan – program för sabotage, stöld eller data­in­trång som smusslas in i en dator, och som sedan lagras och exekveras där, omärkligt för datorns användare. – Trojaner kan döljas i e‑postbilagor eller i andra till synes oskyldiga filöverföringar. De används ofta för angrepp mot tredje part, se botnät. De kan också samla in och vidarebefordra information om datorns ägare / användare. – Namnet: Kommer av den trojanska hästen som nämns i Odysséen (länk): grekiska krigare tog sig in i staden Troja dolda i en jättelik trähäst som trojanerna släpade in i staden, eftersom de trodde att det var en gåva. Sedan tog sig de grekiska krigarna ut ur trähästen, öppnade stadens portar inifrån och släppte in resten av den grekiska hären, som massakrerade invånarna och öde­lade staden. – Kortformen trojan är missvisande, eftersom trojanerna var offren, inte angrip­arna. (Trojan är också, konstigt nog, namnet på en amerikansk kondom.) – Se också polistrojan och Rule 41.

[skadeprogram] [ändrad 27 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-28