trojansk häst

(Trojan horse eller bara Trojan), på svenska ofta trojan –– program för sabotage, stöld eller data­in­trång som smusslas in i en dator, och som sedan lagras och exe­kveras där, omärkligt för datorns använd­are. –– Tro­janer kan döljas i e‑post­bilagor eller i andra till synes oskyldiga fil­över­föringar. –De används ofta för angrepp mot tredje part, se botnät. –– Namnet: Kommer av den trojan­ska hästen som nämns i Odysséen: grekiska krigare tog sig in i staden Troja dolda i en jätte­lik trähäst som trojanerna släpade in i staden, eftersom de trodde att det var en gåva. Sedan tog sig de grekiska krigarna ut ur trähästen, öppnade stadens portar och släppte in resten av den grekiska hären, som massa­kre­rade invånarna och öde­lade staden. –– Kort­formen trojan är miss­visande, eftersom trojan­erna var offren, inte an­grip­arna. Trojan är också, konstigt nog, namnet på en ameri­kansk kondom. –– Se också polis­trojan och Rule 41.

Dagens ord: 2014-01-20