trojansk häst

(Trojan horse eller bara Trojan) – på svenska ofta trojan – program för sabotage, stöld eller data­in­trång som smusslas in i en dator, och som sedan lagras och exe­kveras där, omärkligt för datorns använd­are. – Tro­janer kan döljas i e‑post­bilagor eller i andra till synes oskyldiga fil­över­föringar. De används ofta för angrepp mot tredje part, se botnät. De kan också samla in och vidarebefordra information om datorns ägare / an­vänd­are. – Namnet: Kommer av den trojan­ska hästen som nämns i Odysséen (länk): grekiska krigare tog sig in i staden Troja dolda i en jätte­lik trähäst som trojanerna släpade in i staden, eftersom de trodde att det var en gåva. Sedan tog sig de grekiska krigarna ut ur trähästen, öppnade stadens portar inifrån och släppte in resten av den grekiska hären, som massa­kre­rade invånarna och öde­lade staden. – Kort­formen trojan är miss­visande, eftersom trojan­erna var offren, inte an­grip­arna. (Trojan är också, konstigt nog, namnet på en ameri­kansk kondom.) – Se också polis­trojan och Rule 41.

[skadeprogram] [ändrad 27 juni 2017]

Dagens ord: 2017-06-28