Campaign against sex robots

en kampanj mot utveckling, för­sälj­ning och an­vänd­ning av sex­robotar. Kampanjen, som inleddes 2015, mot­sätter sig robotar som er­sätt­ning för prostituerade och som alter­nativ till sexuella över­grepp mot barn. Sexrobotar anses bidra till att kvinnor och barn ses som objekt. – Initiativtagare är Kath­leen Richard­son (länk) vid De Mont­­fort University (länk) i England och Erik Billing (länk) vid Hög­skolan i Skövde (länk). – Se campaignagainstsexrobots.org.

[kampanjer] [robotar] [ändrad 28 juni 2021]