robot

  1. – på internet: självständigt fungerande program som utför rutin­artade arbets­uppgifter, till exempel insamling av information från webb­sidor. Ofta detsamma som en spindel. På engelska förkortas det ofta till bot, ett ord som fått specifika betydelser, som i botnät. –– Se också agent;
  2. – börsrobot – program för automatisk aktie­handel, se hög­frekvens­handel och fintech; –
  3. – se också robot­journal­istik;
  4. – maskin som utför en människas arbete. En industri­robot är en maskin som kan instrueras att utföra olika arbets­uppgifter på fabriker. De är som regel stilla­stående och är med avsikt utformade så att de inte liknar människor. – Läs också om elektronisk person;
  5. – se också Campaign against sex robots

– På engelska blir det i sammansättningar ibland robo, till exempel i robo­cup och robocall. –– I svenska krigs­­makten kallas styr­­bara raketer för ”robotar”. De kan också kallas för missiler, vilket är svårare att miss­tolka. –

  • Robotar som på­minner om människor kallas också för humanoider.
  • Robotar i film och litteratur som är praktiskt taget omöjliga att skilja från levande människor kallas för androider eller hubotar. –

– Ordet: Robot blev känt genom den tjeckiska för­fattaren Karel Čapeks (se Wiki­pedia*: länk) pjäs R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) från 1921 (svensk över­sätt­ning 1983). Det var dock inte Karel Čapek som hittade på ordet, utan hans bror, Josef Čapek. Det tjeckiska ordet robota står för tungt och tråkigt arbete.