Campaign against sex robots

kampanj mot utveckling, för­sälj­ning och an­vänd­ning av sex­robotar. Kampanjen mot­sätter sig robotar som er­sätt­ning för pro­sti­tu­erade och som alter­nativ till sexu­ella över­grepp mot barn. Sex­robotar anses bidra till att kvinnor och barn ses som objekt. – Ini­tia­tiv­tagare är Kath­leen Richard­son (länk) vid De Mont­­fort University (länk) i England och Erik Billing (länk) vid Hög­skolan i Skövde (länk). – Se campaignagainstsexrobots.org.

[kampanjer] [robotar] [ändrad 18 december 2018]

Dagens ord: 2015-10-03