DuckDuckGo

en sökmotor som skyddar be­sökarnas identitet och som inte anpassar sökresultaten till vad den räknar ut att besökaren vill se. – DuckDuckGo finansieras med annonser, men företaget säljer ingen information om sina besökare till annonsörerna. Alla besökare som söker på samma sökbegrepp vid samma tid får samma sökresultat. – DuckDuck­Go grund­a­des av den amerikanska företagaren Gabriel Weinberg och debuterade på webben 2008. Företaget har huvudkontor i Philadelphia. – Namnet: Kommer av en barnramsa som börjar Duck, duck, goose, se Wikipedia. – Se duckduckgo.com. – Under 2021 har DuckDuckGo utvecklat webbläsare som inte sparar eller vidarebefordrar någon privat information om användarna.

[sök­motorer] [ändrad 29 december 2021]