DuckDuckGo

en sökmotor som skyddar be­sökarnas identitet och som inte anpassar sökresultaten till vad den räknar ut att besökaren vill se. – DuckDuckGo finansieras med annonser, men företaget säljer ingen information om sina besökare till annonsörerna. Alla besökare som söker på samma sökbegrepp vid samma tid får samma sökresultat. – DuckDuck­Go grund­a­des av den amerikanska företagaren Gabriel Weinberg och debuterade på webben 2008. Företaget har huvudkontor i Philadelphia. – Namnet: Kommer av en barnramsa som börjar Duck, duck, goose, se Wikipedia. – Se duckduckgo.com.

[sök­motorer] [ändrad 3 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-08-04