DuckDuckGo

en sökmotor som skyddar be­sökarnas identitet och som inte an­passar sök­resultaten till vad den räknar ut att be­sökaren vill se. – Duck­Duck­Go finansieras med annonser, men före­taget säljer ingen in­formation om sina be­sökare till annonsörerna. Alla be­sökare som söker på samma sök­be­grepp vid samma till­fälle får samma sök­resultat. – Duck­Duck­Go grund­a­des av den amerikanska före­tagaren Gabriel Wein­berg och debuterade på webben 2008. Företaget har huvudkontor i Philadelphia. – Namnet: Kom­mer av en barn­ramsa som börjar Duck, duck, goose, se Wikipedia. – Se duckduckgo.com.

[sök­motorer] [ändrad 3 augusti 2017]

Dagens ord: 2017-08-04