sökmotor

webbtjänst som hjälper sina be­sökare att hitta webb­sidor med önskad in­formation. – Det finns två huvud­typer: webb­index och webb­kataloger.

  • Webbindex, till exempel Google, utgår från de ord som finns på webb­­sidorna;
  • Webb­­kata­loger kategoriserar webb­­sidorna efter vad de handlar om och kräver därför mänskliga be­dömningar (men läs om den semantiska webben). –

– Sök­ning­arna på webben görs inte varje gång en be­sökare gör en sökning, utan sök­­resultatet hämtas då från sök­motorns index eller katalog. De första sök­motorerna var webb­­kataloger: webb­index kom något senare. – Sök­­motorer har tre huvud­delar

  1. – spindlar som söker igenom så många webb­sidor som möjligt på webben och levererar inne­hållet till sök­motorn för be­arbetning. På varje sida de be­söker följer spindlarna länkarna på sidan vidare till nya sidor. På det viset når sök­motorn successivt allt större delar av webben;
  2. –  indexet respektive katalogen där in­formationen sorterats och kategoriserats i maskin­läs­bar form med länkar till de webb­sidor som in­formationen har hämtats från. I index finns också algo­ritmer för rankning av sidorna, alltså för automatiserad be­dömning av vilka sidor som an­vändaren är mest intresserad av. Indexen och katalogerna är enorma data­baser;
  3. användar­gräns­snittet, en webb­sida för sökningar och sök­resultat.–

– Den första stora sök­bara för­teckningen över webb­sidor var katalogen Yahoo, senare kom­pletterad med indexet Yahoo Search. (Tidigare fanns bland annat Archie, som indexerade ftp-sidor.) – Det första stora webb­indexet var Alta­vista†, numera ner­lagt. Klart ledande är numera (2016) Google. Micro­soft har en kon­kurrerande sökmotor, Bing. I Kina finns Baidu. Duck­duck­go samlar inte in någon in­formation om be­sökarna. En sök­motor som letar efter an­slutna datorer, servrar och annan ut­rustning, inte efter webb­sidor, är Shodan. – Läs också om swicki (social sök­motor). – – För ett antal sökmotorer, klicka här.