webbläsare

(web browser eller bara browser) – program som hämtar webb­sidor från webb­servrar och visar upp dem i grafisk form för an­vändaren. – I en webbläsare ingår program som efter­frågar och tar emot webbsidor från de webbservrar där de publi­ce­ras, program som återger (renderar) webb­sidan på bild­skärmen samt hjälp­medel som bokmärken / favoriter, historie­fil och cookie­hantering. – Se också webb­läsar­motor. – Den första spridda webbläsaren med grafiskt an­vändar­gräns­snitt var Mosaic† från 1993. (Men se också Erwise†.) Före Mosaic fanns två webb­läsare med enbart text, utvecklade av webbens skapare Tim Berners-Lee och av Robert Cailliau. Tim Berners-Lees webbläsare har återskapats för moderna datorer, se denna länk. – I mitten av 1990‑talet var Netscape Navigator† ledande, men den trängdes undan av Microsofts Internet Explorer, som länge var den mest spridda, men som Microsoft 2015 ersatte med Edge. På 2000-talet blev den ledande konkurrenten till Inter­net Ex­plorer först Firefox, skriven i öppen källkod, på 2010-talet Google Chrome. Apple har Safari, och en annan känd webbläsare är norska Opera. 2008 kom Googles Chrome. – En enkel, textbaserad webbläsare är Lynx. – Den engelska be­näm­ningen browser är, om man tolkar den bok­stav­ligen, miss­visande, efter­som man inte använder webbläsare för att ögna igenom (browse) webben, utan för att hämta och visa valda webbsidor. Benämningen är övertagen från en äldre betydelse av browser inom it. – Se också rich internet application. – Den mer övergripande termen webbklient omfattar både vanliga webb­läsare och speci­ella program för hantering av speciella typer av information som förmedlas med webbteknik.

[webbläsare] [ändrad 20 februari 2019]