webbläsare

(web browser eller bara browser) –– program som hämtar webb­sidor från webb­servrar och visar upp dem i grafisk form för an­vändaren. –– I en webbläsare ingår program som efter­frågar och tar emot webb­sidor från de webbservrar där de publi­ce­ras, program som återger (renderar) webb­sidan på bild­skärmen samt hjälp­medel som bokmärken / favoriter, historie­fil och cookie­hantering. –– Se också webb­läsar­motor. –– Den första spridda webbläsaren med grafiskt an­vändar­gräns­snitt var Mosaic från 1993. (Men se också Erwise.) Före Mosaic fanns två webb­läsare med enbart text, utvecklade av webbens skapare Tim Berners-Lee och av Robert Cailliau. – I mitten av 1990‑talet var Netscape Navigator ledande, men den trängdes undan av Microsofts Internet Explorer, som länge var den mest spridda, men som Microsoft 2015 ersatte med Edge. På 2000-talet blev den ledande konkurrenten till Inter­net Ex­plorer först Firefox, skriven i öppen källkod, på 2010-talet Google Chrome. Apple har Safari, och en annan känd webbläsare är norska Opera. 2008 kom Googles Chrome. –– En enkel, textbaserad webbläsare är Lynx. –– Den engelska be­näm­ningen browser är, om man tolkar den bok­stav­ligen, miss­visande, efter­som man inte använder webbläsare för att ”ögna igenom” (browse) webben, utan för att hämta och visa valda webbsidor. Benämningen är övertagen från en äldre betydelse av browser inom it. –– Se också rich internet application. –– Den mer övergripande termen webbklient omfattar både vanliga webb­läsare och speci­ella program för hantering av speciella typer av information som förmedlas med webbteknik.

[webbläsare] [ändrad 8 januari 2019]