alay

ett skrivsätt där man blandar in stora bokstäver och siffror efter behag. Siffrorna kan ersätta en­staka bokstäver med grafisk likhet – 4L4y för alay – eller stå för sitt uttal: b4 utläses before. Det är ett ursprungligen indonesiskt fenomen, kopplat till en ungdomskultur. – Läs mer i Wikipedia. – Jämför med leet.

[nät- och sms-språk] [ändrad 21 november 2019]