alay

skrivsätt där man blandar in stora bok­stäver och siffror efter behag. Siff­ror­na kan ersätta en­staka bok­stäver med grafisk likhet – 4L4y för alay – eller stå för sitt uttal: b4 ut­läses before. Det är ett ur­sprung­ligen indo­nesiskt fenomen, kopplat till en ung­doms­kultur. – Läs mer i Wikipedia. – Jäm­för med leet.

[språk]