Peeple

  1. Nicole McCullough och Julia Cordray.
    Nicole McCullough och Julia Cordray.

    – en app för poäng­sätt­ning av människor. – Användare av Peeple kan sätta betyg, 1—5, på i princip vem som helst, och skriva om­dömen om personen. Det krävs bara att de anger per­sonens mobil­nummer. Kritikern måste använda sitt riktiga namn. Den berörda kan begära rättelser och kommen­tera. – Positiva omdömen publiceras direkt, nega­tiva omdömen skickas till den berörda personen för even­tu­ella kommentarer och publiceras efter 48 timmar. Om den berörda personen inte har konto på Peeple pub­li­ceras bara posi­tiva omdömen. – Peeple grundades av Nicole McCullough och Julia Cordray, och körde igång i slutet av 2015. Redan innan dess fick den hård kritik, vilket ledde till föränd­ringar som, jämfört med det ursprung­­liga upplägget, tar större hänsyn till de berörda – vilket, enligt några kritiker, har gjort appen meningslös. Andra trodde att det hela var en bluff, avsedd att ge publicitet – se artikel i Snopes (länk). – Peeples webb­sidor på forthepeeple.com för­svann i början av oktober 2015, liksom dess konton på sociala medier, men återkom senare;

  2. – en digital kamera för titthål i dörrar (peephole). – Se peeple.io.

[appar] [kameror] [skvaller] [sociala medier] [ändrad 19 maj 2017]