Shazam

  1. – en app för musikigenkänning, utvecklad av företaget med samma namn. Apple köpte Shazam i september 2018 för 400 miljoner dollar. – Appen Shazam kan köras på de flesta vanliga operativsystem och kan, förutom låtar, känna igen ljud från filmer, tv-shower och reklamfilmer. Ljudet tas upp genom mobiltelefonens eller datorns inbyggda mikrofon. Det behövs tio sekunder. Appen analyserar ljudet och fastställer ett akustiskt ”fingeravtryck” som, genom internet, jämförs med Shazams databas med elva miljoner ljudprofiler (2018). Om det blir träff informerar Shazam användaren om låtens namn, artist och album (motsvarande för annat ljud). Shazam kan också länka till låten eller videon på tjänster för strömmande musik och video. – Företaget Shazam grundades 1999. Apple lade budet på Shazam redan i december 2017, men det tog nästan nio månader innan EU:s tillsynsmyndigheter godkände köpet. – Se shazam.com. – Jämför med Soundhound;
  2. Shazam är också bland annat namnet på en film som kommer 2019 (se IMDb, länk) och en svensk blogg om serier (shazam.se).

[appar] [företag] [musik] [uppköpt] [11 september 2018]

Chrome app

Google Chrome app – program som startas från webbläsaren Chrome eller i operativsystemet Chrome OS. (Avvecklades i december 2017, se nedan.) Programmen startas från webbläsaren, men ser därefter ut som vanliga program för persondatorer – de saknar till exempel webbläsarnas typiska list. – Google intro­du­ce­rade Chrome apps 2010. De fanns för ner­ladd­ning i Chrome web store (länk). Men 2016 meddelade Google att Chrome apps för Linux, Mac och Windows skulle avvecklas (se blogginlägg), och i december 2017 togs Chrome apps bort från Chrome web store. Motiveringen var att nästan ingen laddade ner dem.

[appar] [nerlagt] [webbläsare] [8 december 2017]

thick app

fet app eller tjock appapp som körs mest på klientsidan, alltså på den mobiltelefon eller surfplatta som appen är installerad på. Alternativet är en thin app, tunn app, som förutsätter att huvuddelen av körningen görs på en server via internet. – Benämningarna anknyter till tunn klient och fet klient i klient-server-system.

[appar] [9 augusti 2017]

DxtER

ett system för diagnos och övervakning av sjukdomar, baserat på iPad, en app och ett antal sensorer. Alla sensorer anbringas på huden, inga nålstick behövs. Enligt utvecklaren Basil Leaf Technologies (länk) kan DxtEr dia­gnost­i­sera och övervaka 34 sjukdomar, däribland diabetes, för­maks­flimmer, lung­inflam­ma­tion, stroke, sömnapné, tbc och urinvägsinfektion. DxtER vann 2017 första priset i tävlingen Qual­comm Tricorder Xprize, se tricorder. – DxtER finns inte att köpa när detta skrivs (juni 2017).

[appar] [hälsa] [19 juni 2017]

Tor Messenger

app för snabbmeddelanden, baserad på det spårningsblockerande nät­verket Tor. – Tor Messenger kan användas som klient för alla vanliga nätverk för snabbmeddelanden och chatt, men de företag som till­handa­håller de tjänsterna kan inte spåra meddelandena längre än till Tor-nätverket. (Med re­ser­va­tion för att avancerade metoder för att övervaka och analysera trafikflödet ibland kan ringa in av­sänd­a­ren.) – Tor Mes­sen­ger kan laddas ner från denna länk.

[appar] [meddelanden] [personlig integritet] [ändrad 19 april 2017]

Mapswipe

app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. An­vänd­aren går igenom satellitbilder av sådana områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – Mapswipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – Mapswipe finns för Android och IOS. Se Läkare utan gränsers webbsidor.

Sharktivity

app som visar var hajar har siktats. Den täcker USA:s nordöstra kust och har utvecklats av djurskyddsorganisationer och lokala myndigheter. – Se denna länk.

Viv

en talstyrd digital hjälpreda baserad på artificiell intelligens, fortfarande under utveckling (december 2018). – Viv påminner om tjänster som Siri, Cortana och Alexa, men är mer ambitiöst tänkt. Viv kommer att ha ett öppet programmeringsgränssnitt så att vem som vill – organisationer eller enskilda personer – ska kunna utveckla tjänster för Viv. Existerande liknande tjänster kan bara utföra sådana tjänster som till­verkaren har program­me­rat dem för. Troligen kommer Viv först som app. – Viv ut­veck­las av samma personer som utvecklade Siri åt Apple. – Samsung köpte före­taget i oktober 2016, se pressmeddelande. – Se viv.ai.

[ai] [talstyrning][ändrad 3 december 2018]