QuickTake

en digitalkamera som såldes av Apple 1994–1997. Det var en av de första digitalkamerorna för konsumenter, och den tillverkades för Apple av Kodak. Det fanns tre modeller med beteckningarna 100, 150 och 200. Pixelmåttet var maximalt 640×480. Priset i USA var mellan 600 och 750 dollar.

[it-historia] [kameror] [24 april 2019]

nanny camera

eller nanny cam – dold övervakningskamera för hemmet. – Benämningen nanny cam syftar på att kamerorna användes för att bevaka barnflickor (nannies) för att föräldrarna skulle kunna se om barnflickan misskötte eller slog barnet. Numera står benämningen för hemövervakningskameror, oavsett vad de används till. De kan användas för att se vad barnen hittar på eller för att hålla koll på hantverkare. Kamerorna kan ha inspelning eller trådlös anslutning till internet så att man kan se vad som händer i realtid.

[kameror] [övervakning] [26 september 2018]

Clips

en kamera som själv bestämmer när den ska ta bilder. Den har utvecklats av Google, och släpptes till försäljning i februari 2018. Kameran använder ett inbyggt system för igenkänning av lämpliga motiv, baserat på artificiell intelligens, för att avgöra när den ska trycka på knappen. Den är inte ansluten till internet. – Se test i Washington Post. – Se denna länk (tyvärr med omdirigering för besökare från Sverige i mars 2018).

[ai] [kameror] [1 mars 2018]

webcam

kort för web camera, webbkamera – digital kamera som lägger ut bilder direkt på webben. Oftast är det rörliga bilder, alternativt stillbilder som växlar ofta. Bilderna kan vara till­gäng­liga på webben för alla eller bara för kamerans ägare. Webbkameror kan ha möjlighet till fjärrstyrning, an­tingen bara av ägaren eller av vem som helst som besöker webb­kamerans webbsida. Fjärrstyrningen brukar omfatta riktning och zoom. Webb­kameror används för övervakning av hem, arbetsplatser och offentliga platser. Det finns också många webbkameror utplacerade vid turist­attrak­tioner och på platser där de kan ge en bild av trafikläget. – De kameror som säljs som webbkameror är gjorda för att anslutas till webben genom USB, Bluetooth eller wi-fi, alternativt genom mobilnätet. De kan anslutas genom en dator eller direkt till ett bredbandsmodem.

[kameror] [4 juni 2017]

Euclid

kombinerad miniatyrdator och kamera från Intel. Den ska användas som ”öga” i rörliga robotar. – Euclids kamera kan, med hjälp av infrarött laserljus, skapa en tredimensionell bild av sin omgivning i realtid. Detta ska, tillsammans med GPS och sensorer för rörelse och position, hjälpa roboten att röra sig utan att stöta emot saker eller ramla omkull. Euclid är platt och avlång, ungefär en decimeter lång. Den visades upp sommaren 2016 och började marknadsföras i januari 2017. Den är främst tänkt för robot­utveck­lare och säljs tillsammans med ett utvecklingspaket. – Se denna länk. – Namnet: Engelsk stavning av Euklides, grekisk matematiker, se Wikipedia.

[kameror] [robotar] [ändrad 18 september 2018]

Moto Mods

system av tillbehör till Lenovos smarta mobiler, modell Moto Z. Till­be­hören är i samma format som telefonerna och fästs med magneter. Det finns bland annat ett zoomobjektiv från Hasselblad, en projektor, en hög­talare och ett batteripack. Serien lanserades 2016. Mods anspelar på modifications. – Se denna länk.

[mobiltelefoner] [ändrad 22 augusti 2018]

RGBG

Färgblandningen rgbg i form av ett Bayerfilter. Liknar ett schackbräde där varannan ruta är grön. Av de återstående är varannan röd och varannan blå.
Ett Bayerfilter.

rött, grönt, blått, grönt – i digitalkameror och på bild­skärmar (inklusive tv) – va­ri­ant av färg­blandningen RGB. På fyra bildpunkter går det i RGBG en röd, en blå och två gröna. I de flesta digitalkameror används RGBG i färgfiltermatrisen. – Skälet till att man dubb­le­rar de gröna bildpunkterna är att det ar­range­manget liknar hur det mänskliga ögat upp­fattar färg. – RGBG patenterades 1976 av Bruce BayerKodak. RGBG‑färgfilter kallas därför också för Bayerfilter. (Men det finns andra sätt att arrangera färgerna än det som Bayer patenterade.) För­kort­ning­arna GRGB och RGGB förekommer också.

[bildskärmar] [förkortningar på R] [kameror] [ändrad 11 juni 2017]

bländare

(aperture) – på kameror: den ställbara öppning som avgör hur mycket ljus som når sensorplattan (eller filmen) per tidsenhet. – Bländare finns både på digitalkameror och på äldre kameror för film. Mycket enkla kameror har fast bländare: det går alltså inte att ändra bländaröppningens storlek. – Bländarens inställning anges i förhållande till objektivets brännvidd enligt mönstret f/8 eller f:8. Det betyder att diametern på öppningen som släpper in ljus är lika med objektivets brännvidd (f) i millimeter, delad med, i detta fall, 8. För ett 50-millimeters objektiv motsvarar alltså f/8 en bländaröppning med lite mer än sex millimeters diameter (50/8=6,25). Men för ett 80-millimetersobjektiv motsvarar f/8 alltså en diameter på tio millimeter (80/8=10). Poängen med detta är att samma bländarinställning alltid ger samma ljusmängd, mätt på sensorplattan. – Ofta utelämnar man f/ eller f: och anger bara siffran. I korrekt terminologi är detta bländartalet. Bländaren f/8 är alltså samma sak som bländartalet 8. – Bländare finns enligt praxis i en serie där varje bländare är (ungefär) dubbelt så stor som den föregående. Alltså f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16… Serien bygger på att bländaröppningens storlek är proportionell mot kvadraten på diametern. – Ju större bländaröppning, till exempel f/2, desto mer ljus. Det kan därför verka självklart att använda så stor bländaröppning som möjligt. Men det är inte alltid lämpligt, eftersom skärpedjupet står i omvänd proportion till bländaröppningens storlek. Med bländare f/2 (bländartal 2) är det alltså hög risk för oskärpa, medan det är lätt att få en skarp bild med bländare f/8.

[kameror] [ändrad 24 augusti 2018]