app

oftast: program för smart mobil eller surfplatta. – App är kort för applikation. Ordet har blivit spritt sedan Apple började sälja program till Iphone i sin App Store, men ordet app användes långt tidigare. Då syftade man på vilka applikationer som helst. – På svenska kallar Apple programmen för program, inte för appar. – Google har också Google Apps. – – Se också applet och betalapp.