Soundex

ett system för att koda namn på ett förenklat sätt efter hur de uttalas på engelska. – Soundex utvecklades 1918 av Margaret King och Robert C Russell, och användes bland annat i den amerikanska folkräkningen. Syftet var att sammanföra varianter av samma namn. Jansen, Janssen, Johnson och Jonson blir till exempel alla J525. – Soundex har levt vidare, anpassats till it‑system och utvecklats i nya varianter. Det ingår som en funktion i flera vanliga databashanterare.

[språk] [10 april 2017]