ratchet

om kryptosystem: enkelriktat nyckelutbyte – funktion som byter ut krypterings­nyckeln för varje nytt meddelande mellan två parter samtidigt som den raderar alla spår av krypteringsnycklarna för tidigare meddelanden. – Syftet är att göra det omöjligt för avlyssnare att använda en uppfångad kryp­te­rings­nyckel för att dekryptera mer än högst ett meddelande. Detta är särskilt viktigt om avlyssnaren sparar alla uppfångade krypterade meddelanden och hoppas kunna dekryptera dem förr eller senare. – En nackdel är att det krävs att meddelandena når mottagaren i rätt ordning. – Ordet: Ratchet är detsamma som spärrhjul, alltså ett kugghjul som bara kan rotera i en riktning (om man inte lyfter upp en spärr). Det engelska ordet används om andra anordningar och tekniker som bara tillåter rörelse i en riktning. – Läs mer i artikeln ”Advanced cryptographic ratcheting” (länk) av Moxie Marlinspike (se moxie.org).

[kryptering] [ändrad 2 april 2018]