ratchet

om kryptosystem: enkelriktat nyckelutbyte – funktion som byter ut krypterings­nyckeln för varje nytt meddelande mellan två parter samtidigt som den raderar alla spår av krypteringsnycklarna för tidigare meddelanden. – Syftet är att göra det omöjligt för avlyssnare att använda en uppfångad krypteringsnyckel för att dekryptera mer än högst ett meddelande. Detta är särskilt viktigt om avlyssnaren sparar alla uppfångade krypterade meddelanden och hoppas kunna dekryptera dem förr eller senare. – En nackdel är att det krävs att meddelandena når mottagaren i rätt ordning. – Ordet: Ratchet är detsamma som spärrhjul, alltså ett kugghjul som bara kan rotera i en riktning (om man inte lyfter upp en spärr). Det engelska ordet används om andra anordningar och tekniker som bara tillåter rörelse i en riktning. – Läs mer i artikeln ”Advanced cryptographic ratcheting” (länk) av Moxie Marlinspike (se moxie.org).

[kryptering] [ändrad 2 april 2018]