krypteringsnyckel

sifferserie, ord eller annat som används för att kryptera och dekryptera meddelanden. – Krypteringsnyckeln används tillsammans med en krypteringsalgoritm i ett kryptosystem. I praktiken är kryptering en matematisk process: även om krypteringsnyckeln består av bokstäver räknas bokstäverna om till siffervärden när man krypterar. I det enklaste fallet: A=1, B=2 och så vidare. Allt görs numera med dator. – I äldre kryptering, symmetrisk kryptering, använde avsändare och mottagare samma nyckel. När mottagaren dekrypterade ett meddelande gjorde hon helt enkelt samma beräkningar som avsändaren, fast baklänges. – Nyare system använder asymmetrisk kryptering där avsändare och mottagare använder olika krypteringsnycklar. Det går inte att utföra algoritmen i omvänd ordning (se envägsfunktion). Varje användare måste he två nycklar, en publik nyckel (kallas även öppen nyckel) som sprids öppet till alla som önskar skicka krypterade meddelanden till användaren, och en privat nyckel som används för dekryptering, och måste hållas hemlig. (Det går inte att använda den publika nyckeln för att dekryptera ett krypterat meddelande.) – Eftersom asymmetrisk kryptering är tidskrävande brukar man bara använda det för att överföra en engångsnyckel för symmetrisk kryptering, och sedan kryptera själva meddelandet med den nyckeln. – Se också hemlig nyckel.