kryptosystem

utrustning eller datorprogram för kryptering och dekryptering av meddelanden. – Kryptosystem består av krypteringsalgoritm, utrustning eller program för att generera och hantera nycklar samt hjälpmedel för användaren. – Observera att ett kryptosystem inte är detsamma som en krypteringsalgoritm. Kryptosystemet PGP har till exempel bytt krypteringsalgoritm under årens lopp, men det räknas ändå som samma kryptosystem. – Ett kryptosystem bör också klara autentisering.

[kryptering] [ändrad 6 januari 2018]