dekryptering

(decryption) – att göra en krypterad text läs­bar igen när man har tillgång till nyckeln och kryp­te­rings­algo­ritmen. Man om­vandlar alltså krypto­­text till klar­­text. – Om man gör detta utan till­gång till nyckeln och / eller krypterings­­algo­ritmen kallas det för forcering. Mer vardagligt: att knäcka krypteringen. (Krypteringsalgoritmen brukar vara känd, se Kerckhoffs princip.) – Se också crypter (ett hjälp­medel för data­intrång). – Läs också om avkodning.

[kryptering] [ändrad 6 september 2019]