dekryptering

att göra en krypterad text läs­bar igen när man har tillgång till nyckeln och krypteringsalgoritmen. Man om­vandlar alltså krypto­­text till klartext. – Om man gör detta utan till­gång till nyckeln och / eller krypteringsalgo­ritmen kallas det för forcering. Mer vardagligt: att knäcka krypteringen. (Krypteringsalgoritmen brukar vara känd, se Kerckhoffs princip.) – Se också crypter (ett hjälp­medel för data­intrång). – Läs också om avkodning. – På engelska: decryption, på svenska också ibland avkryptering.

[kryptering] [ändrad 20 maj 2022]