digital dualism

uppfattningen att världen på och utanför nätet är väsensskilda. – Den ena världen, som ibland kallas för cyberrymden, är virtuell och i någon betydelse overklig, den andra (IRL) är den verkliga världen. – Uttrycket digital dualism användes 2011 av Nathan Jurgensen (länk) i artikeln ”Digital dualism versus augmented reality” (länk).

[filosofi] [verkligheter] [ändrad 9 januari 2019]