IRL

in real lifei verkliga livet – om sådant som in­träffar i den fysiska världen till skillnad från den virtuella. – ”Vi borde träffas IRL”: inte träffas bara i chatt eller i ett socialt nät­verk på internet. – Se också the big room, fleshmeet, kött­världen, the real reality och det oklick­bara samt digital dualism. – Inbitna datoranvändare anser att innebörden i IRL bättre fångas av AFK.

[förkortningar på I] [nät- och sms-språk]  [utanför datorn] [ändrad 12 april 2020]