virtuell

(virtual) –– beteckning på något som inte realiseras i sin vanliga materiella form, utan som en funktion hos något annat – inom it ett datorprogram. Det virtuella är likt något materiellt till utseende, beteende och verkan, men icke‑materiellt eller flyktigt. – Det som kallas för virtuellt är likt en förebild, men det ska också vara dynamiskt, så att man kan använda det och påverka det. – I it används ordet virtuell om bilder, ljud och andra sinnes­intryck som genereras av en dator, men som ger intryck av att komma från en fysisk ytter­värld, och som i större eller mindre utsträckning kan påverkas direkt av betraktaren. Man talar om virtuell i motsats till fysisk eller materiell. (Se också virtuell verklighet.) –– Virtu­alisering innebär att datorbaserade resurser hanteras utan direkt koppling till den fysiska data- och programlagringen. – Ordet virtuell används också om bilder och projektioner som ersätter materiella anordningar. Virtu­ella tangent­bord är bilder av ett tangent­bord på en bildskärm eller projicerade på en yta, men det går att skriva med dem. –– Se också virtuell maskin och virtuellt minne. –– Ordet används i liknande betydelse inom fysiken, till exempel virtuell bild. – –Ordet: Virtuell kommer av latinets virtus – dygd’, ’handlings­­kraft’. Det som är virtuellt har samma handlings­kraft som förebilden. Engelska virtually kan ibland över­sättas med ””praktiskt taget””: ”they’’re virtually identical” –– ”de är praktiskt taget likadana”. (Den betydelsen kan leda till dubbel­­tydiga tolkningar: i filmen Brazil från 1985 säger någon ””it’s a virtual key­board”” och menar då att ’det är verkligen ett tangent­bord’.)

[språktips] [virtuellt] [ändrad 21 augusti 2018]

Dagens ord: 2012-12-22