Slackware

Slackare?

ett utförande av Linux, utvecklat 1993 av Patrick Volker­ding (webbsida). – Slackware är enkelt i den bemärkelsen att det är enkelt för den som behärskar Unix. – Slackware räknas som den äldsta distributionen av Linux som fortfarande utvecklas. En ny version kom 2022. – Se slackware.com. –  Namnet: Anspelar på to slack, ungefär att slappa, ett eftersträvansvärt tillstånd enligt skämtreligionen Church of the sub­­genius (subgenius.com). – IDG:s artiklar om Slackware: länk.

[linuxdistributioner] [ändrad 9 februari 2022]