distribution

  1. – om Linux: komplett operativsystem baserat på Linux, färdigt för installation och användning, från en av flera leverantörer. – Olika distributioner skiljer sig åt i utför­andet, men alla program skrivna för Linux ska kunna köras på alla distribu­tioner av Linux.  Observera att det finns operativsystem som innehåller kärnan till Linux, men som för övrigt skiljer sig så mycket från andra utföranden av Linux att de inte är kompatibla. Ett sådant operativsystem är Android. Man brukar därför inte räkna Android som en distribution av Linux. – En distribution består av kärnan Linux, övriga delar av operativsystemet och ofta ett grafiskt användar­gräns­snitt och medfölj­ande program. Detta är paketerat på ett sådant sätt att användaren lätt kan installera det hela. Kallas ofta för distro eller bara dist. – I denna ordlista används ofta uttrycket ett utför­ande av Linux därför att ordet distribu­tion (se här nedanför) kan misstolkas av oinvigda;
  2. – i företagsekonomi: förflyttning av en färdig produkt från tillverkaren till kunden (den plats där kunden tar emot produkten). Kunden kan vara en återförsälj­are eller en privat­person;
  3. – i mjukvarubranschen: spridning av den paketerade produkten. Den paketerade produkten behöver inte finnas i ett fysiskt paket, den kan lika gärna finnas på en server till kunder eller gratisanvändare. Att den är paketerad betyder att den finns i en form som kunden kan ta emot. Distribution av en mjukvara gjordes förr på diskett, cd eller dvd, men numera görs det nästan alltid från en server över internet.

[företag och ekonomi] [linux] [mjukvara] [ändrad 24 november 2022]

Dagens ord: 2014-01-04