distribution

  1. – om Linux: komplett operativsystem baserat på Linux, färdigt för installation och användning, från en av flera leverantörer. – Olika distribu­tioner skiljer sig åt i utför­andet, men alla program skrivna för Linux ska kunna köras på alla distribu­tioner av Linux. – En distribu­tion består av kärnan Linux, övriga delar av operativsystemet (vanligen Gnu) samt ofta ett grafiskt användar­gräns­snitt och medfölj­ande program. Detta är paketerat på ett sådant sätt att använd­aren lätt kan installera det hela. Kallas ofta för distro eller bara dist. – I denna ordlista används ofta uttrycket ett utför­ande av Linux därför att ordet distribu­tion kan misstolkas av oinvigda;
  2. – i företagsekonomi: förflyttning av en färdig produkt från tillverkaren till kunden (den plats där kunden tar emot produkten). Kunden kan vara en återförsälj­are eller en privat­person;
  3. – i mjukvarubranschen: spridning av den paketerade produkten. Den paketerade produkten behöver inte finnas i ett fysiskt paket, den kan lika gärna finnas på en server till kunder eller gratisanvändare. Att den är paketerad betyder att den finns i en form som kunden kan ta emot. Distribution av en mjukvara gjordes förr på diskett, cd eller dvd, men numera görs det nästan alltid från en server över internet.

Dagens ord: 2014-01-04