Linux

Tux
Pingvinen Tux, symbolen för Linux.

Unixkompatibelt operativsystem som har blivit ett av de tre viktigaste operativ­systemen. Det har blivit den viktigaste konkurrenten till Windows, i synnerhet på servrar och till Apples IOSsmarta mobiler och surf­plattor. –– Linux utvecklades av fin­ländaren Linus Torvalds som ett Unix­liknande operativsystem som skulle kunna köras på vanliga persondatorer med Intel-processor. Första versionen av Linux pub­li­ce­rades i september 1991. Torvalds lade ut käll­koden på internet, och inbjöd alla att komma med rätt­el­ser och förbättringar. Linux spreds oväntat snabbt. Ett antal företag, bland annat Caldera och Red Hat, började redan 1993 sälja Linux kom­mersi­ellt. Även stora datorföretag som IBM och HP började använda Linux jäm­sides med, eller som ersättare för, sina egna Unixvarianter. Sedan dess har Linux anpassats till servrar och stordatorer och fler­processor­system, men också till smarta mobiler, persondatorer och inbyggda system. De flesta större dataföretag satsar på Linux, inte minst IBM. –– Linux är strikt talat bara en kärna (de centrala delarna av operativ­systemet), skriven av Torvalds själv, kompletterad med nödvändiga komponenter som är lånade från Gnu. Det kallas därför ofta för Gnu/Linux, eller bara för Gnu. –– Ett komplett Linux­baserat operativ­system kallas för en distri­bu­tion av Linux. Distri­bu­tionerna skiljer sig genom att de har olika graf­iska an­vändar­gräns­snitt, genom att det medföljer olika program och program­sviter samt genom detaljer i program­koden och anpassning till olika ändamål. I princip ska alla distri­bu­tioner av Linux ändå vara kompatibla. –– För ett antal distri­bu­tioner av Linux, klicka här. – För distributioner av Ubuntu, klicka här. –– Den mest spridda formen av Linux är Googles Android. –– Runt 2015 finns två huvudvarianter av graf­iskt an­vändar­gräns­snitt för Linux (bortsett från Android), Gnome och KDE. – Linux är inte ”officiell” Unix. Det är Unix­kompa­ti­belt, men får inte använda varumärket UNIX®.– – Tor­valds var inspirerad av ett annat Unix­liknande operativ­system för pc, Minix, när han ut­veck­lade Linux. Men det finns viktiga skillnader. – Varumärket Linux tillhör Linus Torvalds. Den som marknadsför Linux­baserade produkter under namnet Linux eller med liknande namn måste ha tillstånd från Linux Mark Institute. (Se också Linux Standard Base, LSB.) Men om man inte använder varu­märket Linux får man ändra hur mycket man vill i källkoden till Linux. – Läs också om Linux Foundation.

[linux]