apronym

karakteriserande förkortning. – En apronym är en akronym som säger något om det som den står för. Exempel: det lätt­lärda program­språket Basic. Det är en förkortning av Beginners all-purpuse symbolic instruction code. I Sverige finns en organisation som heter Kris: en för­kort­ning av Krimi­nellas revansch i sam­hället. Ofta har det full­ständiga namnet valts för att ge den önskade för­kort­ningen. Uppen­bara efter­hands­konstruk­tioner kallas för bakronymer. – Ordet: Lär vara myntat av Tony McCoy O’Grady som slog ihop franska à propos med akronym. OGrady har listor med apronymer på apronyms.com.

[typer av förkortningar] [ändrad 31 december 2017]