akronym

(acronym) – initial­förkort­ning. En akronym består av första bokstaven i vart och ett av de för­kortade orden, som Must för Militära underrättelse- och säker­hets­tjänsten. Man kan hoppa över småord som i SICS, Swedish institute (of) computer science. – Förkort­ningar som innehåller första stavelsen (ibland flera) i orden räknas ibland också räknas som akronymer: de kallas på engelska för syllabic acronyms, stavelseakronymer. Exempel är namn som Fedex (Federal express), Inmarsat (Inter­national marine satellite) och artlokradar för artillerilokaliserings­radar. (Moped för motorveloci­ped är däremot ingen akronym.) – En för­kort­ning som utläses bokstav för bokstav kallas ibland för initialism, till exempel IBM. Många förkortningar kan utläsas både som hela ord och bokstav för bokstav, till exempel SAS. – Ordet: Kommer av grekiska akro – topp, spets och nym för namn. – Se också anakronym, apronym och bakronym.

[typer av förkortningar] [ändrad 31 december 2017]