bakronym

efterhands­förkla­ring av namn, ord eller förkortning. – Bakronymer hittas på som förklaringar till namn eller ord med oklart ursprung. Till exempel att phishing (nätfiske) skulle stå för password harvesting fishing eller att captcha (se robotfilter) betyder completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Sådana förkla­ringar kan vara omöjliga att bevisa eller motbevisa. Ibland är de uppenbara skämt. – Ordet: Bakronym är en ordlek på bak som i bakåt och akronym (motsvarande på engelska). – En förkortning som har konstruerats för att på något sätt beskriva det som den står för kallas ibland för apronym. – Läs också om anakronymer, pseudoförkortningar, rekursiva förkortningar och retronymer. – På engelska: backronym.

[bakronymer] [ändrad 4 april 2020]