bakronym

efterhands­förkla­ring av namn och ord. –– Bakronymer hittas på som för­kla­r­ingar till namn eller ord med oklart ursprung. Till exempel att phishing (nätfiske) skulle stå för password harvesting fishing eller att captcha (se robot­filter) betyder completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Sådana förkla­ringar kan vara omöjliga att bevisa eller motbevisa. Ibland är de uppen­bara skämt. – Ordet: Bakronym är en ordlek på bak som i bakåt och akronym. –– En för­kort­­ning som har konstruerats för att på något sätt beskriva det som den står för kallas ibland för apronym.– – Läs också om anakro­nymer, pseudo­­för­kort­ningar, rekur­siva för­kort­ningar och retronymer. – På engelska: backronym.

[typer av förkortningar] [ändrad 31 december 2017]