bakronym

efterhands­förkla­ring av namn eller ord. – Bakronymer hittas på som förklaringar till namn eller ord med oklart ursprung. Till exempel att phishing (nätfiske) skulle stå för password harvesting fishing eller att captcha (se robotfilter) betyder completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. Sådana förkla­ringar kan vara omöjliga att bevisa eller motbevisa. Ibland är de uppen­bara skämt. – Ordet: Bakronym är en ordlek på bak som i bakåt och akronym. – En för­kort­­ning som har konstruerats för att på något sätt beskriva det som den står för kallas ibland för apronym. – Läs också om anakro­nymer, pseudo­­för­kort­ningar, rekursiva för­kort­ningar och retronymer. – På engelska: backronym.

[typer av förkortningar] [ändrad 31 december 2017]