postdigital

om sådant som tar den digitala tekniken för given. (Alltså inte som något som har gått över.) Man talar ibland om ”den digitala revolutionen” som något som är över, eftersom användning av digital teknik har blivit något självklart. Uttrycket anspelar på postmodernism. – Se också postdigitalism och digitalt skapat.

[epoker] [jargong] [ändrad 15 mars 2018]