digitalt skapat

(born digital) – om sådant som har till­kommit i digital form, till exempel e‑post och digital­foton. – Det ställs mot digi­ti­serat ma­teri­al, till exempel böcker och filmer som ur­sprung­ligen är analoga, och som har skannats in för att bevaras och / eller bearbetas i digital form. – Kan också kallas för ursprungligen digi­talt. – Se också postdigital.

[produkter och tjänster] [ändrad 11 september 2019]