trollfilter

åtgärd som utestänger troll från diskussioner på internet. – Alltså personer som skriver provocerande, hatiska, kränkande eller olagliga saker, vanligtvis anonymt. – Notera att det inte finns något program som kallas för trollfilter. Vanligtvis brukar ”trollfilter” innebära att man kräver registrering och inloggning för alla som vill göra inlägg i en diskussion. – Se också bozo filter.

[diskussioner] [troll] [ändrad 24 november 2019]

kommentarsfält

(comment field eller comments field) – även: kommentarfält – textruta nedanför tidningsartiklar och bloggar, avsedd för läsarnas kommentarer. (Ofta kallas hela listan med kommentarer för kommentarsfältet.) Läsare kan skriva kommentarer direkt i fältet, och de publiceras antingen direkt eller efter gransk­ning och godkännande (se moderering). Det kan krävas att läsaren först registrerar sig och / eller att hon löser en uppgift för att bevisa att hon är en människa (se robotfilter), så att man slipper kommentarspam som skrivs av automatiska program (spambottar). – Jäm­för med kommentars­ruta för engelska shoutbox. – Läs också om kommentarsfält för alla.

[diskussioner] [ändrad 20 januari 2023]