kommentarsfält

(comment field eller comments field) – även: kommentarfält – textruta nedanför tidningsartiklar och bloggar, avsedd för läsarnas kommentarer. (Ofta kallas hela listan med kommentarer för kommen­tars­fältet.) Läsare kan skriva kommentarer direkt i fältet, och de publiceras antingen direkt eller efter gransk­ning och god­kännande (se moderering). Det kan krävas att läsaren först registrerar sig och / eller att hon löser en uppgift för att bevisa att hon är en människa (se robot­filter), så att man slipper kommentar­spam som skrivs av automatiska program. – Jäm­för med kommentars­ruta för engelska shoutbox. – Läs också om kommen­tars­fält för alla.

[diskussioner] [ändrad 2 februari 2018]