robotfilter

uppgift som en besökare på en webb­­sida måste lösa för att be­visa att hon verk­ligen är en människa och inte en robot. Annars får hon inte tillgång till information eller tjänster. – Ofta är uppgiften att känna igen suddiga eller rör­liga bokstäver och siff­ror. Rätt svar ska skrivas in i ett fält på webbsidan. Sådana upp­gifter kallas på engelska oftast för captcha. – Robotfilter används för att hindra robotar (auto­matiska program) från att skaffa e‑post­konton eller andra konton, eller från att logga in automa­tiskt på tjänster och sociala medier. Ett robotfilter är ofta en förvrängd bild av siffror och bokstäver som användaren måste känna igen och skriva in i ett fält. Tecknen är så förvrängda att en dator inte ska kunna tolka dem med teckenigen­­känning. Ett känt robotfilter, Gimpy (länk), är ut­format som flera vanliga ord, skrivna så att bokstäverna delvis över­­­lappar varandra. Andra robotfilter är gjorda som enkla dator­spel. Nyare robotfilter kräver att man markerar vilka av flera bilder som innehåller ett visst objekt, till exempel bilar eller skyltar. – Robotfilter an­vänds för att hindra automatiska spamprogram från att skaffa sig e‑postkonton och skicka spam från dem. Filter av Gimpys typ fungerar bra som spam­­­filter, men de förut­sätter att användaren inte är blind eller färgblind. Metoden har kritiserats för att den utestänger dessa grupper. Det finns därför alternativa robotfilter som använder ljud. – I oktober 2013 demonstre­rade det amerikanska före­taget Vicarious ett program som klarar robotfilter av typ captcha (länk – borttagen). – Läs också om vidareutvecklingen Recaptcha (och No captcha recaptcha). – Om brister i robotfilter av typ captcha, se denna artikel från 2018. – Läs också om kontrollsvar (challenge‑response) och kognometri. – På svenska kallas robotfilter också för valideringskoder och robot­fällor. – Se också Datatermgruppen.

[it-säkerhet] [mjukvarurobotar] [spam] [ändrad 12 mars 2020]

Dagens ord: 2018-07-18