robotfilter

uppgift som en besökare på en webb­­sida måste lösa för att be­visa att hon verk­ligen är en människa. Annars får hon inte tillgång till vissa tjänster. – Ofta är uppgiften att känna igen suddiga eller rör­liga bok­­stäver och siff­ror. Rätt svar ska matas in i ett fält på webb­sidan. Sådana upp­gifter kallas på engelska oftast för captcha (se nedan). – Robotfilter används för att hindra robotar (auto­matiska program) från att skaffa e‑post­konton eller andra konton, eller från att logga in automa­tiskt på tjänster och sociala medier. –Ett robot­­filter är ofta en förvrängd bild av siffror och bok­stäver som användaren måste känna igen och skriva in i ett fält. Tecknen är så förvrängda att en dator inte ska kunna tolka dem med tecken­­igen­­känning. Ett känt robot­filter, Gimpy (länk) (nere sedan mars 2018), är ut­format som flera vanliga ord, skriv­na så att bokstäverna delvis över­­­lappar varandra. Andra robot­­filter är gjorda som enkla dator­spel. Nyare robotfilter kräver att man markerar vilka av flera bilder som innehåller ett visst objekt, till exempel en bil.  – Robot­­­­filter an­vänds för att hindra auto­­­matiska spamprogram från att skaffa sig e‑post­konton och skicka spam från dem. Filter av Gimpys typ fungerar bra som spam­­­filter, men de förut­sätter att användaren inte är blind eller färg­­­blind. Metoden har kri­­ti­serats för att den utestänger dessa grupper. Det finns därför al­­ter­­­na­­tiva lös­ningar som använder ljud. – I oktober 2013 demonstre­rade det amerikanska före­taget Vicarious ett program som klarar robot­filter av typ captcha (länk). – Läs också om vidareutvecklingen Recaptcha (och No captcha recaptcha). – Om brister i robotfilter av typ captcha, se denna artikel från 2010. – Läs också om kontrollsvar (challenge–‑response) och kognometri. – Ordet: Engelska captcha påstås ibland vara en för­kort­ning för ””completely automated public Turing test to tell computers and humans apart””, men det är uppenbar­ligen en bakro­nym. Captcha är en ljudenlig stavning av capture, men det an­spelar också på gotcha (””där fick jag dig””). – På svenska kallas robot­filter också för validerings­koder och robot­fällor. – Se också Datatermgruppen.

[it-säkerhet] [spam] [ändrad 5 september 2018]

Dagens ord: 2018-07-18