robotfilter

uppgift som en besökare på en webb­­sida måste lösa för att be­visa att hon verk­ligen är en människa. Annars får hon inte tillgång till vissa tjänster. – Ofta är upp­­giften att känna igen otydl­iga eller rör­liga bok­­stäver och siffror. Rätt svar ska matas in på webb­sidan. Sådana upp­gifter kallas på engelska oftast för captcha (se nedan). – Robot­­filter används för att hindra robotar (auto­matiska pro­gram) från att skaffa e-post­konton eller andra konton, eller från att logga in auto­­ma­tiskt på tjänster och sociala medier. – Ett robot­­filter är ofta en för­­vrängd bild av siffror och bok­stäver som an­vändaren måste tolka och skriva in i ett fält. Tecknen är så för­­vrängda att en dator inte ska kunna tolka dem med tecken­­igen­­känning. Ett känt robot­filter, Gimpy (länk), är ut­format som flera vanliga ord, skrivna så att bok­­stäverna delvis över­­­lappar varandra. Andra robot­­filter är gjorda som enkla dator­spel. – Robot­­­­filter an­vänds för att hindra auto­­­matiska spam­­program från att skaffa sig e-post­konton och skicka spam från dem. Filter av Gimpys typ fungerar bra som spam­­­filter, men de för­ut­sätter att an­­vändaren inte är blind eller färg­­­blind. Metoden har kri­­ti­serats för att den ute­­­­stänger dessa grupper. Det finns därför al­­ter­­­na­­tiva lös­ningar som an­vänder ljud. – I ok­tober 2013 de­mon­stre­rade det ame­ri­kanska före­taget Vicarious ett pro­gram som klarar robot­filter av typ captcha (länk). – Läs också om vidare­­utveck­lingen Recaptcha (och No captcha recaptcha). – Om svag­heter i robot­filter av typ captcha, se denna artikel från 2010. – Läs också om kontroll­svar (challenge––response) och kogno­metri. – Ordet: Engelska captcha påstås ibland vara en för­kort­ning för ””completely automated public Turing test to tell computers and humans apart””, men det är uppen­­bar­ligen en bakro­nym. Captcha är en ljud­enlig stav­ning av capture, men det an­spelar också på gotcha (””där fick jag dig””). – På svenska kallas robot­filter också för vali­de­rings­koder och robot­fällor. – Se också Data­­term­­gruppen* (länk).

Dagens ord: 2016-02-18