Kommentarsfält för alla

ett kommentarsfält utvecklat med tanke på användare med behov av lättillgänglig teknik. Det är gjort för att vara lätt att förstå sig på och lätt att använda. – Kommentars­fält för alla har utvecklats av tidningen 8 sidors (se 8sidor.se) tidigare chef­redaktör Malin Crona och webb­design­byrån Ziggy (helloziggy.com) (nerlagd) med finansiering från Centrum för lättläst, numera Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, (se mtm.se) och PTS. Det släpptes 2014. (En utförlig artikel av Per Axbom om erfarenheterna från utvecklingsarbetet finns här.) – Kommen­tars­fält för alla är skrivet i öppen källkod, och kan instal­le­ras på vilken blogg eller annan webb­sida som helst. Programmet kan laddas ner från GitHub, se c4all.github.io. Kommentarsfält för alla heter på engelska Comments for all, förkortat C4all.

– In English: Comments for all, C4all, is an open-source comment field, developed for accessibility. It is designed to be easy to understand and easy to use. Comments for all was designed with support from the Swedish agency for accessible media (link). It may be installed on any blog or other web site. It can be downloaded from GitHub (link) – For more summaries in English, please click at this link.

[diskussioner] [tillgängligt] [ändrad 10 september 2018]

Dagens ord: 2015-03-11