clickprint

  1. – klickavtryck – mönster av webb­surfande som skiljer sig från person till person. Består av sådant som antalet sidor som besöks varje session, hur lång tid man ägnar åt varje sida, veckodag och klock­slag för besök på vissa sidor. (Jämför med hur man i signalspaning förr kunde identifiera individuella telegrafister genom deras ”handstil”.) – Enligt forskarna Balaji Padmanabhan (länk) och Catherine Yang (länk) kan klickavtryck användas för att med hög träffsäker­het identifiera individer. Se deras artikel ”Clickprints on the web” (pdf) från 2006;
  2. Clickprint – varumärke för ett amerikanskt företag som tillhandahåller webbaserade tryckeri­tjänster, se clickprint.com.

[personlig integritet] [webben] [ändrad 5 februari 2022]