Contract for the web

en överenskommelse mellan företag, regeringar och medborgare om att skydda webben från censur, näthat och intrång i privatlivet. Det kallas också för ”Magna Carta for the web”. – Contract for the web är ett initiativ av webbens grundare Tim Berners‑Lee, presenterat i november 2018 (se föredrag). Många företag och andra organisationer har ställt sig bakom. – Se contractfortheweb.org. – Se också hashtaggen #ForTheWeb.

[censur] [näthat] [personlig integritet] [webben] [9 november 2018]

Project Dragonfly

Googles försök med en sökmotor för Kina, anpassad till den kinesiska regimens censur. – Project Dragonfly blev känt i augusti 2018 genom en artikel i The Intercept (länk). Avslöjandet fick flera anställda på Google att säga upp sig i protest och andra skrev på en protestlista (se artikel i BuzzFeed, länk). De protesterar också mot att projektet har bedrivits i största hemlighet. – Google drog sig tillbaka från Kina 2010 till följd av regimens krav på censur. – På en konferens i San Francisco den 15 oktober 2018 sa Googles vd Sundar Pichai att projektets syfte är att undersöka hur Google skulle se ut om det fanns i Kina och tillämpade censurreglerna, men att det inte är säkert att Google kommer att etablera sig i Kina.

[censur] [sökmotorer] [16 oktober 2018]

DWeb

kort för decentralized web – strävan efter att ta ifrån de stora företagen som Amazon, Facebook och Google makten över internet och ersätta dem med ett decentraliserat system: alla användare ska utbyta information på lika basis.

[förkortningar på D] [webben] [16 oktober 2018]

sökord

ett eller flera ord som man, när man söker i en sökmotor, skriver in för att ange vad sökmotorn ska söka efter:

  • – om man anger två eller flera ord behandlar de flesta sökmotorer det som och‑förval, det vill säga att den letar efter sidor som innehåller alla de angivna sökorden;
  • – om två eller flera ord sätts inom citattecken brukar sökmotorer tolka det som att sökresultaten ska innehålla orden i samma följd och intill varandra.

– På engelska: keyword.

[sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]

captive

captive portal – upplåsningsportal – webbsida som visas för användare av offentliga trådlösa nätverk innan besökarna ges tillgång till internet, ofta med krav på att besökaren läser och godkänner användarvillkor. Det kan också ställas krav på att användaren registrerar sig och betalar. – Se också portal. – I andra sammanhang kan captive betyda fängslad; held captive [by something] kan betyda fascinerad, fängslad, trollbunden, uppslukad [av något).

[språktips] [webben] [17 juni 2018]